Enigma de la tempesta

Estimat viatger,

No et penses rendir? Bé, tu mateix…

Però arriba la tempesta i per tirar endavant hauràs de saber què sóc. Tot comença amb el so del vent, la seva música que anuncia la fi del món.

Derribo les cases amb la meva força. Porto la destrucció total. Li dono voltes al cap. Però tinc la meva part humana i quasi sempre em posen nom de persona. Què sóc?

Un tornado

Un huracà

Anuncios